Get Adobe Flash player

Prodaja goveda

 

 

 

 

 

Farmland a.d.

Nova Topola

Broj: 451-03/2010

Dana: 14.12.2010. godine

 

Na osnovu člana 45. Statuta i odluke direktora, donosim

O D L U K U

o prodaji goveda i stajnjaka

1. Odobrava se prodaja goveda i stajnjaka po cijeni kako slijedi:

 

Naziv / Kategorija Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om
1. Rasplodne junice 1.538,46 KM/kom 1.850,00 KM/kom
2. Rasplodne junice 16-22 mjeseca 1.709,40 KM/kom 2.000,00 KM/kom
3. Rasplodne junice 6-12 mjeseci 1.008,55 KM/kom 1.180,00 KM/kom
4. Rasplodne junice 12-16 mjeseci 1.538,46 KM/kom 1.800,00 KM/kom
5. Rasplodne junice 1.111,11 KM/kom 1.300,00 KM/kom
6. Gravidne junice do 5 mjeseci 3.076,93 KM/kom 3.600,00 KM/kom
7. Izlučene krave PK 1,45 KM/kg 1,70 KM/kg
8. Izlučene krave PK 1,28 KM/kg 1,50 KM/kg
9. Izlučene krave (raščenute) 0,855 KM/kg 1,00 KM/kg
10. Telad izlučena
3,42 KM/kg 4,00 KM/kg
11. Telad do 50 dana (muška) 5,98 KM/kg 7,00 KM/kg
12. Telad do 50 dana (ženska) 6,838 KM/kg 8,00 KM/kg
13. Izlučene junice
3.419 KM/kg 4,00 KM/kg
14. Izlučene krave EK 1,88 KM/kg 2,20 KM/kg
15. Stajnjak, separirani 21,368 KM/t 25,00 KM/t
16. Stajnjak, svježi 17,094 KM/t 20,00 KM/t

 

Odluka se primjenjuje od 14.12.2010. godine, a za realizaciju zadužen je direktor prodaje.

Dostavljeno:

1. Direktor prodaje

2. Računovodstvo

3. Blagajna                                                                                                                                                           Direktor

4. Arhiva                                                                                                                                                            Mladenko Topalović