Get Adobe Flash player

Trebalo bi znati...
PROIZVODNJA

 • prosječni životni vijek krave Holstein Frizijske  rase iznosi 15 godina

 • prosječna rasplodna i proizvodna sposobnost, odnosno ekonomski isplativa krava smatra se u periodu od treće do šeste laktacije, odnosno od sedme do devete godina života

 • prosječna proizvodnja po laktaciji je 9000l mlijeka ili 29.5l mlijeka na dan

 • dnevna proizvodnja stajnjaka je  32kg po grlu

 • godišnja proizvodnja stajnjaka 12t po grlu

 • krava za 24h izbaci 100 do 180l pljuvačke

 • krava u punoj laktaciji izbaci 400l plina metana , a metan se oslobađa prilikom fizioloških potreba  (balega, urin) kao i prilikom preživanja

 • za sintezu 30l mlijeka kroz vime procirkuliše 12 000l krvi

 • idealna temperatura zraka  sa optimalnom konzumacijom hrane i vode za prozvodnju 27 do 29 litara mlijeka na dan iznosi od -5 do -150C

 • dnevna potreba vode iznosi od 60 do 80 litara po grlu

REPRODUKCIJA

 • optimalan interval između dvije steonosti je 365 dana

 • estrus se javlja svaki 21. dan ; trajanje estrusa (gonjenje, polni žar) je 19h

 • prva ovulacija poslije telenja je 27. dan a prvi estrus poslije telenja je 48. dan

 • prvo osjemenjavanje 68 do 75 dana poslije telenja

 • krava poslije telenja je steona 90. dan  (servis period)

 • dužina gravidnosti 278 do 285 dana

 • u našim okolnostima za jednu plotkinju prosječno se utroši 2.5 doze sjemena a svjetski prosjek je 1.8 doza sjemena po plotkinji

 • sjeme za vjestačku oplodnju se čuva u tečnom azotu na temperaturi -1960C neograničeno,  uz redovnu kontrolu tečnog azota zbog njegove isparljivosti

Gubitak ploda :

 1.      Embrionalno uginuće – gubitak ploda prvih 42 dana steonosti

 2.      Fetalno uginuće – gubitak ploda u periodu od 43 -150 dana steonosti

 3.      Abortus – uginuće ploda od 151 do 270 dana steonosti

 4.      Mrtvorođenje – od 271 dana do očekivanog telenja

Autor: dipl. inž. poljoprivrede, Grajić Mirjana