Get Adobe Flash player

Izmuzište danas

Izmuzište je u potpunosti automatizovano i povezano sa računarskim sistemom u realnom vremenu.

Afifarm je svjetski poznat Menadžment softver za napredno upravljane proizvodnjom mlijeka, praćenje pojedinačnog grla kao i ukupnog kretanja stada. Pomoću senzora podaci se prikupljaju u realnom vremenu i upisuju u bazu podataka iz koje možemo dobiti različite izvještaje , a koji omogućavaju donošenje kvalitetnijih odluka, kratkoročne ili dugoročne strateške planove za poboljšanje proizvodnje.

Glavne karakteristike modula za upravljanje stadom su:

  • Praćenje kretanja grla po uzrastu, kategorijama, proizvodnim grupama, objektima,
  • Praćenje proizvodnih parametara po količini i kvalitetu dobijenih proizvoda,
  • Praćenje parametara zdravstvenog stanja po zadatim i kreiranim dijagnozama i terapijama,
  • Detekcija promena u mleku u smislu poremećaja zdravlja vimena,
  • Detekcija promene aktivnosti životinja u smislu pravovremenog osemenjavanja,
  • Praćenje reproduktivnih parametara zapata, …