Get Adobe Flash player

Mužnja

… prva u 4:30h; druga 12:30h i treća u 20:30h... svaki dan osim vikenda, praznika, proslava (šala)...

 

... arena ili čekalište...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...dezinfekcijska barijera s najobičnijom modrom galicom (bakar sulfat ili plavi kamen) = najjeftinije... dužina 10m, dubina 20cm; opere papke, skine blato s tagova, najčešće se i pobalega i pomokri pa gonič Lakić mora sve ispočetka (samo kad' ga kontroliraju),...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... izmuzište 2X32, pomuzemo 64 krave za manje od 10min tj. 5 izmjena na sat... vakum (podtlak) -48 kpa (-4 bara)... dvije muzačice + veterinar u kanalu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... koridori za kretanje krava prema izmuzištu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... kompjutorsko praćenje mužnje preko tagova koji se nalaze na nogama krava (kod teladi su ogrlice)... podaci se dobivaju i trenutno obrađuju u trenutku mužnje (3 puta dnevno kod nas), a mjeri se:

-Količina u kg (po mužnji, po danu, za 305 dana),

-Masnoća u mlijeku,

-Protein u mlijeku,

-Somatske stanice,

-Mikroorganizmi,

-Gustoća mlijeka,

-Pracenje estrusa s preporukom osjemenjavanja sjemenom iz baze podataka,

-Težinu pri ulazu i izlazu iiz izmuzišta.

 

... slika prikazuje podatke po laktacijama, s podacima o max. proizvodnji u vrhu laktacije i danima kada je vrh postignut. Kompjutor mjeri početak laktacije po telenju. Podatke obrađuje software i nije ih moguće ručno upisivati, osim veterinarskih opaski (osjemenjavanja i potvrđivanje steonosti, dijagnoze i tretmani, zasušenja i telenja...).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... trenutno smo u procesu nabave (zamjene) postojećih tagova novima koji imaju mogućnost mjerenja dnevnog ležanja krave. Slika dolje prikazuje tag na nozi krave. Iskustva govore da ih svakih 15-ak dana treba prebacivati s jedne na drugu nogu kako se, usljed nečistoća, ne bi inficirala površina kože ispod remena...